Manusgrupp

Är du intresserad av att skriva manus? Titta hit! 

Under 2016 har en manusgrupp i Grotteaterns regi startat och träffats några gånger per termin. De har då haft i uppgift att till varje träff ha skrivit lite mer på sina manus som sen gruppen läser och opponerat på varandra.

I slutet av vårterminen samarbetade gruppen med Teatergruppen där det hölls en workshop där teatergruppen spelade upp texterna för sina författare.

Gruppen kommer fortsätta även nästa år och fler samarbeten med teatergruppen är inplanerade.

Är du intresserad av att skriva manus för teater kan du anmäla dig nedan eller höra av dig till Edvard Johansson för mer information: edvard.johansson@gmail.com

 

Sök Manusgruppen här!

Annonser