Medlemskap

Anmäl dig här!

 

Grotteatern är en ideell förening så deltagaravgifterna är en viktig del av verksamhetens ekonomi. För att delta i Grotteaterns verksamhet blir du medlem.  Avgiften ska bl a bidra till att täcka våra kostnader för lokaler, ledare, teknik, rekvisita m m.

Medlemsavgift:

Vuxengrupper:
Höst: 600 kr
Vår: 600 kr

Barngrupper:
1000 kr/år

Icke ledarledda grupper:
250kr/termin
Medlemmar som endast medverkar i en grupp utan ledare betalar 250kr/termin.

Avgiften är en medlemsavgift. Du betalar alltså endast en avgift oavsett hur många grupper du medverkar i. Deltar du både i en grupp med ledare och en grupp utan så betalar du 600 kr/höst, respektive 600 kr/vår.

Avgiften betalas i samband med terminstart, oavsett hur många grupper du är med i så påverkas inte priset. Anmälan är bindande. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. Avgift betalas in till vårt Bankgiro som delas ut av ledare vid uppstart.