Om Grotteatern

Grotteatern är Umeås äldsta amatörteaterförening, 2014 fyllde vi 50 år! Vi finansieras till största delen av föreningsbidrag från Umeå Kommun samt medlemsavgifter. Det finns ledare som pedagogiskt ansvarar för olika grupper för barn och vuxna. Dessa ledare är avlönade för de timmar de arbetar. Alla våra grupper träffas i huvudsak på kvällstid med sin ledare.