2024-01-02 Vi har stängt anmälningarna för våren

Grupperna börjar vecka 3, 15 – 21 januari.

Om du eller ditt barn redan är med i en grupp behövs ingen ny anmälan.