Vi har ingen som jobbar heltid men om du vill träffa styrelsen kan du maila till info@grottteatern.se .