Styrelse

 

Ordförande/Ledare Barn och Unga
Elin Kristiansen
0702-484198
elin_sod@hotmail.com

Sekreterare
Edvard Johansson
070-1714304

Kassör
Anne Gotfredsen
070-3638680
annegotfredsen@gmail.com

Vice Ordförande
Helge Karlsson
076-5781814
helgek83@gmail.com

Ledamot
Clara Silverlöv
070-2604091
clarasilverlov@gmail.com

Joel Qwarforth
073-8266201
qwarforthjoel@gmail.com

Suppleant
Kenneth Heino
Stefan Fries