Styrelse

 

Ordförande/Ledare Barn och Unga
Elin Söderlind
0702-484198
elin_sod@hotmail.com

Sekreterare
Johanna Kanon

Kassör
Anne Gotfredsen                                                                                                                              070-3638680                                                                                                                               annegotfredsen@gmail.com

Vice Ordförande/Ledare och regissör TeaterKrater
Helge Karlsson
076-5781814
helgek83@gmail.com

Ledamot
Edvard Johansson
070-1714304

Suppleant
Kenneth Heino

Clara Silverlöv

Joel Qwarforth

Annonser