Stadgar och Protokoll

Vi vill få fler att engagera sig i vår verksamhet. Vi behöver alltid nya talanger med mycket idéer som vill utveckla och förbättra vår amatörteater. Mer teater åt folket! Vill du sitta i Styrelsen kan du kontakta Elin Söderlind (Kontaktuppgifter under Styrelse och Ledare) för mer information.

Här kommer vi snart uppdatera med stadgar och protokoll från Grotteaterns årsmöte så fler kan ta del av de beslut som tas.

 

Annonser