Vi vill få fler att engagera sig i vår verksamhet. Vi behöver alltid nya talanger med mycket idéer som vill utveckla och förbättra vår amatörteater. Mer teater åt folket! Vill du sitta i Styrelsen kan du kontakta styrelsen@grotteatern.se.

Här hittar du Grotteaterns stadgar och våra protokoll från årsmöten. Läs och ta del av besluten som tas i föreningen!

Stadgar 2017