Stadgar och Protokoll

Vi vill få fler att engagera sig i vår verksamhet. Vi behöver alltid nya talanger med mycket idéer som vill utveckla och förbättra vår amatörteater. Mer teater åt folket! Vill du sitta i Styrelsen kan du kontakta Elin Söderlind (Kontaktuppgifter under Styrelse och Ledare) för mer information.

Här hittar du Grotteaterns stadgar och våra protokoll från årsmöten. Läs och ta del av besluten som tas i föreningen!

GROTTEATERNS STADGAR 2017

Årsmötesprotokoll 300417

Extrainsatt årsmöte protokoll 151117