Workshop

2018 Workshop Ika Nord

KROPP & RÖRELSE MED IKA NORD – WORKSHOP 12-13 maj 2018! En intensivkurs i mindre format under Ika´s inspirerande och kunniga ledning. En kurs som är nyttig för envar som använder kropp och rörelse som uttrycksmedel. Kan även ses som en grundsten i skådespelarträning. Ikas erfarenhet och positiva energi garanterar […]